Links

Hoenderloo | www.hoenderloo.nl

Apeldoorn | www.apeldoorn.nl

Protestanse Kerk in Nederland | www.protestantsekerk.nl

Kerk in actie | www.kerkinactie.NL

Raad van Kerken in Nederland | www.raadvankerken.nl

PKN classis Veluwe.| www.pknclassisveluwe.nl

Stichting - Begraafplaats - Hoenderloo | www.begraafplaatshoenderloo.nl

 

"Oikocredit - Voorloper op het gebied van financieringvan de microkredietsector. Wereldwijde oecumenische organisatie die mensen, kerken en instellingen stimuleert hun financiële reserves op een sociaalethische manier te beleggen. Ga voor meer informatie naar www.microkrediet.nl"

 

 

 
1
 
Home | Email | Sitemap | Disclaimer  
© 2009 | Alle rechten voorbehouden aan de Heldringkerk